In onderhoud

Crony is jouw sparringspartner in slimmer werken!
Door middel van automatisering en robotisering helpen wij klanten bij het versimpelen, het verbeteren en het versnellen van processen. Dit doen wij op basis van de 3 pijlers; Stucture boosting (structuur), Workflow boosting (workflows) en Insight boosting (inzicht).

Bezoek ons

Daltonlaan 200 3584BJ Utrecht

Bel ons

+31 (0) 85 888 3663

Mail ons

hello@crony.nl